Johannes 11:33

SVJezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, [ook] wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven;
Steph ιησους ουν ως ειδεν αυτην κλαιουσαν και τους συνελθοντας αυτη ιουδαιους κλαιοντας ενεβριμησατο τω πνευματι και εταραξεν εαυτον
Trans.iēsous oun ōs eiden autēn klaiousan kai tous synelthontas autē ioudaious klaiontas enebrimēsato tō pneumati kai etaraxen eauton

Algemeen

Zie ook: Huilen, Wenen, Jezus Christus, Rouw

Aantekeningen

Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, [ook] wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιησους
Jezus
ουν
dan
ως
als
ειδεν
zag

-
αυτην
Hij haar
κλαιουσαν
wenen

-
και
en
τους
-
συνελθοντας
kwamen

-
αυτη
die met haar
ιουδαιους
de Joden
κλαιοντας
wenen

-
ενεβριμησατο
werd zeer bewogen

-
τω
-
πνευματι
in den geest
και
en
εταραξεν
ontroerde

-
εαυτον
Zichzelven

Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, [ook] wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!