Johannes 12:29

SVDe schare dan, die daar stond, en [dit] hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.
Steph ο ουν οχλος ο εστως και ακουσας ελεγεν βροντην γεγονεναι αλλοι ελεγον αγγελος αυτω λελαληκεν
Trans.o oun ochlos o estōs kai akousas elegen brontēn gegonenai alloi elegon angelos autō lelalēken

Algemeen

Zie ook: Donder, Engelen

Aantekeningen

De schare dan, die daar stond, en [dit] hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
ουν
dan
οχλος
De schare
ο
-
εστως
die daar stond

-
και
en
ακουσας
hoorde

-
ελεγεν
zeide

-
βροντην
dat er een donderslag
γεγονεναι
geschied was

-
αλλοι
Anderen
ελεγον
zeiden

-
αγγελος
Een engel
αυτω
heeft tot Hem
λελαληκεν
gesproken

-

De schare dan, die daar stond, en [dit] hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!