Johannes 13:1

SVEn voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.
Steph προ δε της εορτης του πασχα ειδως ο ιησους οτι εληλυθεν αυτου η ωρα ινα μεταβη εκ του κοσμου τουτου προς τον πατερα αγαπησας τους ιδιους τους εν τω κοσμω εις τελος ηγαπησεν αυτους
Trans.pro de tēs eortēs tou pascha eidōs o iēsous oti elēlythen autou ē ōra ina metabē ek tou kosmou toutou pros ton patera agapēsas tous idious tous en tō kosmō eis telos ēgapēsen autous

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Pesach / Pascha
Mattheus 26:2, Markus 14:1, Lukas 22:1

Overzicht


Aantekeningen

En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προ
voor
δε
En
της
die
εορτης
het feest
του
-
πασχα
van het pascha
ειδως
wetende

-
ο
-
ιησους
Jezus
οτι
dat
εληλυθεν
gekomen was

-
αυτου
Zijn
η
-
ωρα
ure
ινα
dat
μεταβη
zou overgaan

-
εκ
Hij uit
του
-
κοσμου
wereld
τουτου
deze
προς
tot
τον
-
πατερα
den Vader
αγαπησας
waren, liefgehad had

-
τους
-
ιδιους
alzo Hij de Zijnen
τους
-
εν
in
τω
-
κοσμω
de wereld
εις
tot
τελος
het einde
ηγαπησεν
liefgehad

-
αυτους
zo heeft Hij hen

En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!