Johannes 13:24

SVSimon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van welken Hij [dit] zeide.
Steph νευει ουν τουτω σιμων πετρος πυθεσθαι τις αν ειη περι ου λεγει
Trans.neuei oun toutō simōn petros pythesthai tis an eiē peri ou legei

Algemeen

Zie ook: Gebaren (maken), Petrus

Aantekeningen

Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van welken Hij [dit] zeide.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

νευει
wenkte

-
ουν
dan
τουτω
dezen
σιμων
Simon
πετρος
Petrus
πυθεσθαι
dat hij vragen zou

-
τις
wie
αν
hij toch
ειη
ware

-
περι
van
ου
welken
λεγει
Hij zeide

-

Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van welken Hij [dit] zeide.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!