Johannes 13:37

SVPetrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten.
Steph λεγει αυτω ο πετρος κυριε διατι ου δυναμαι σοι ακολουθησαι αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω
Trans.legei autō o petros kyrie diati ou dynamai soi akolouthēsai arti tēn psychēn mou yper sou thēsō

Algemeen

Zie ook: Petrus
Mattheus 26:33, Markus 14:29, Lukas 22:33

Aantekeningen

Petrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot Hem
πετρος
Petrus
κυριε
Heere
δια
-
τι
-
ου
niet
δυναμαι
kan ik

-
σοι
-
ακολουθησαι
volgen

-
αρτι
nu
την
-
ψυχην
leven
μου
Ik zal mijn
υπερ
voor
σου
-
θησω
zetten

-

Petrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!