Johannes 14:3

SVEn zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
Steph και εαν πορευθω και ετοιμασω υμιν τοπον παλιν ερχομαι και παραληψομαι υμας προς εμαυτον ινα οπου ειμι εγω και υμεις ητε
Trans.kai ean poreuthō kai etoimasō ymin topon palin erchomai kai paralēpsomai ymas pros emauton ina opou eimi egō kai ymeis ēte

Algemeen

Zie ook: Johannes 12:26, Johannes 17:24

Aantekeningen

En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
zo wanneer
πορευθω
Ik heen zal gegaan zijn

-
[και]
en
ετοιμασω
zal bereid hebben

-
υμιν
-
τοπον
plaats
παλιν
weder
ερχομαι
zo kome Ik

-
και
en
παραληψομαι
nemen

-
υμας
zal
προς
tot
εμαυτον
Mij
ινα
opdat
οπου
waar
ειμι
ben

-
εγω
Ik
και
ook
υμεις
gij
ητε
zijn moogt

-

En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!