Johannes 15:13

SVNiemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.
Steph μειζονα ταυτης αγαπην ουδεις εχει ινα τις την ψυχην αυτου θη υπερ των φιλων αυτου
Trans.meizona tautēs agapēn oudeis echei ina tis tēn psychēn autou thē yper tōn philōn autou

Algemeen

Zie ook: Vrienden
Romeinen 5:7, Efeziers 5:2, 1 Johannes 3:16

Aantekeningen

Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μειζονα
-
ταυτης
-
αγαπην
liefde
ουδεις
Niemand
εχει
heeft

-
ινα
dat
τις
iemand
την
-
ψυχην
leven
αυτου
zijn
θη
zette

-
υπερ
voor
των
-
φιλων
vrienden
αυτου
zijn

Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!