Johannes 17:2

SVGelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
Steph καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης σαρκος ινα παν ο δεδωκας αυτω δωση αυτοις ζωην αιωνιον
Trans.kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsē autois zōēn aiōnion

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid
Psalm 8:7, Mattheus 11:27, Mattheus 28:18, Lukas 10:22, Johannes 3:35, Johannes 5:27, 1 Corinthiers 15:25, Filippenzen 2:10, Hebreeen 2:8

Aantekeningen

Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθως
Gelijkerwijs
εδωκας
gegeven hebt

-
αυτω
Gij Hem
εξουσιαν
macht
πασης
over alle
σαρκος
vlees
ινα
opdat
παν
al
ο
wat
δεδωκας
gegeven hebt

-
αυτω
Gij Hem
δωσει
geve

-
αυτοις
-
ζωην
leven
αιωνιον
Hij hun het eeuwige

Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!