Johannes 18:11

SVJezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?
Steph ειπεν ουν ο ιησους τω πετρω βαλε την μαχαιραν σου εις την θηκην το ποτηριον ο δεδωκεν μοι ο πατηρ ου μη πιω αυτο
Trans.eipen oun o iēsous tō petrō bale tēn machairan sou eis tēn thēkēn to potērion o dedōken moi o patēr ou mē piō auto

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Petrus, Zwaard
Mattheus 20:22, Mattheus 26:39

Aantekeningen

Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
ουν
dan
ο
-
ιησους
Jezus
τω
-
πετρω
tot Petrus
βαλε
Steek

-
την
-
μαχαιραν
zwaard
σου
uw
εις
in
την
-
θηκην
de schede
το
-
ποτηριον
Den drinkbeker
ο
dien
δεδωκεν
gegeven heeft

-
μοι
Mij
ο
-
πατηρ
de Vader
ου
-
μη
-
πιω
drinken

-
αυτο
zal Ik dien

Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!