Johannes 18:39

SVDoch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het pascha een loslate. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden loslate?
Steph εστιν δε συνηθεια υμιν ινα ενα υμιν απολυσω εν τω πασχα βουλεσθε ουν υμιν απολυσω τον βασιλεα των ιουδαιων
Trans.estin de synētheia ymin ina ena ymin apolysō en tō pascha boulesthe oun ymin apolysō ton basilea tōn ioudaiōn

Algemeen

Zie ook: Pesach / Pascha
Mattheus 27:15, Markus 15:6, Lukas 23:17

Aantekeningen

Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het pascha een loslate. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden loslate?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εστιν
hebt

-
δε
Doch
συνηθεια
een gewoonte
υμιν
gij
ινα
dat
ενα
een
υμιν
dat ik
απολυσω
loslate

-
εν
op
τω
-
πασχα
het pascha
βουλεσθε
Wilt gij

-
ουν
dan
υμιν
ik
απολυσω
loslate

-
τον
-
βασιλεα
den Koning
των
-
ιουδαιων
der Joden

Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het pascha een loslate. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden loslate?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!