Johannes 18:6

SVAls Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde.
Steph ως ουν ειπεν αυτοις οτι εγω ειμι απηλθον εις τα οπισω και επεσον χαμαι
Trans.ōs oun eipen autois oti egō eimi apēlthon eis ta opisō kai epeson chamai

Algemeen

Zie ook: Vallen in de geest

Aantekeningen

Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Als
ουν
Hij dan
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
οτι
-
εγω
Ik
ειμι
ben

-
απηλθον
het; gingen zij

-
εις
achterwaarts
τα
-
οπισω
-
και
en
επεσον
vielen

-
χαμαι
ter aarde

Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!