Johannes 20:2

SVZij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben.
Steph τρεχει ουν και ερχεται προς σιμωνα πετρον και προς τον αλλον μαθητην ον εφιλει ο ιησους και λεγει αυτοις ηραν τον κυριον εκ του μνημειου και ουκ οιδαμεν που εθηκαν αυτον
Trans.trechei oun kai erchetai pros simōna petron kai pros ton allon mathētēn on ephilei o iēsous kai legei autois ēran ton kyrion ek tou mnēmeiou kai ouk oidamen pou ethēkan auton

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Petrus
Johannes 13:23, Johannes 21:7, Johannes 21:20

Aantekeningen

Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τρεχει
Zij liep

-
ουν
dan
και
en
ερχεται
kwam

-
προς
tot
σιμωνα
Simon
πετρον
Petrus
και
en
προς
tot
τον
-
αλλον
den anderen
μαθητην
discipel
ον
welken
εφιλει
liefhad

-
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
ηραν
weggenomen

-
τον
-
κυριον
Zij hebben den Heere
εκ
uit
του
-
μνημειου
het graf
και
en
ουκ
niet
οιδαμεν
wij weten

-
που
waar
εθηκαν
gelegd hebben

-
αυτον
zij Hem

Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!