Johannes 21:10

SVJezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij nu gevangen hebt.
Steph λεγει αυτοις ο ιησους ενεγκατε απο των οψαριων ων επιασατε νυν
Trans.legei autois o iēsous enenkate apo tōn opsariōn ōn epiasate nyn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Vissen
Lukas 24:41

Aantekeningen

Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij nu gevangen hebt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
ο
-
ιησους
Jezus
ενεγκατε
Brengt

-
απο
van
των
-
οψαριων
den vissen
ων
die
επιασατε
gevangen hebt

-
νυν
gij nu

Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij nu gevangen hebt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!