Johannes 21:14

SVDit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.
Steph τουτο ηδη τριτον εφανερωθη ο ιησους τοις μαθηταις αυτου εγερθεις εκ νεκρων
Trans.touto ēdē triton ephanerōthē o iēsous tois mathētais autou egertheis ek nekrōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Jezus Christus (verschijningen)

Aantekeningen

Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
Dit
ηδη
was nu
τριτον
de derde maal
εφανερωθη
geopenbaard is

-
ο
-
ιησους
dat Jezus
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
Zijn
εγερθεις
opgewekt was

-
εκ
nadat Hij van
νεκρων
de doden

Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!