Johannes 2:20

SVDe Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?
Steph ειπον ουν οι ιουδαιοι τεσσαρακοντα και εξ ετεσιν ωκοδομηθη ο ναος ουτος και συ εν τρισιν ημεραις εγερεις αυτον
Trans.eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin ōkodomēthē o naos outos kai sy en trisin ēmerais egereis auton

Algemeen

Zie ook: Drie (getal)

Aantekeningen

De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπον
zeiden

-
ουν
dan
οι
-
ιουδαιοι
De Joden
τεσσαρακοντα
veertig
και
en
εξ
Zes
ετεσιν
jaren
ωκοδομηθη
gebouwd

-
ο
-
ναος
tempel
ουτος
is dezen
και
en
συ
Gij
εν
in
τρισιν
drie
ημεραις
dagen
εγερεις
oprichten

-
αυτον
zult Gij dien

De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!