Johannes 3:25

SVEr rees dan een vraag [van enigen] uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging.
Steph εγενετο ουν ζητησις εκ των μαθητων ιωαννου μετα ιουδαιων περι καθαρισμου
Trans.egeneto oun zētēsis ek tōn mathētōn iōannou meta ioudaiōn peri katharismou

Algemeen

Zie ook: Johannes (discipelen)

Aantekeningen

Er rees dan een vraag [van enigen] uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
Er rees

-
ουν
dan
ζητησις
een vraag
εκ
uit
των
-
μαθητων
de discipelen
ιωαννου
van Johannes
μετα
met
ιουδαιου
de Joden
περι
over
καθαρισμου
de reiniging

Er rees dan een vraag [van enigen] uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!