Johannes 3:9

ABToen antwoordde Nicodemus en zei tot Hem: "Hoe kunnen deze dingen gebeuren?"
SVNicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?
Steph απεκριθη νικοδημος και ειπεν αυτω πως δυναται ταυτα γενεσθαι
Trans.apekrithē nikodēmos kai eipen autō pōs dynatai tauta genesthai

Algemeen

Zie ook: Nicodemus
Johannes 6:52

Aantekeningen

Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
νικοδημος
Nicodémus
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot Hem
πως
Hoe
δυναται
kunnen

-
ταυτα
deze dingen
γενεσθαι
geschieden

-

Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!