Johannes 4:8

SV(Want Zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijze kopen.)
Steph οι γαρ μαθηται αυτου απεληλυθεισαν εις την πολιν ινα τροφας αγορασωσιν
Trans.oi gar mathētai autou apelēlytheisan eis tēn polin ina trophas agorasōsin

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf)

Aantekeningen

(Want Zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijze kopen.)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
γαρ
(Want
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn
απεληλυθεισαν
waren heengegaan

-
εις
in
την
-
πολιν
de stad
ινα
opdat
τροφας
zij zouden spijze
αγορασωσιν
kopen

-

(Want Zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijze kopen.)

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!