Johannes 6:5

SVJezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen?
Steph επαρας ουν ο ιησουσ τους οφθαλμους και θεασαμενος οτι πολυς οχλος ερχεται προς αυτον λεγει προς τον φιλιππον ποθεν αγορασομεν αρτους ινα φαγωσιν ουτοι
Trans.eparas oun o iēsous̱ tous ophthalmous kai theasamenos oti polys ochlos erchetai pros auton legei pros ton philippon pothen agorasomen artous ina phagōsin outoi

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Mattheus 14:14, Markus 6:34, Lukas 9:13

PrikkelBekendste wonder


Aantekeningen

Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επαρας
opheffende

-
ουν
dan
ο
-
ιησους
Jezus
τους
-
οφθαλμους
de ogen
και
en
θεασαμενος
ziende

-
οτι
dat
πολυς
een grote
οχλος
schare
ερχεται
kwam

-
προς
tot
αυτον
Hem
λεγει
zeide

-
προς
tot
τον
-
φιλιππον
Filippus
ποθεν
Van waar
αγορασομεν
kopen

-
αρτους
zullen wij broden
ινα
opdat
φαγωσιν
eten mogen

-
ουτοι
deze

Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!