Johannes 6:50

SVDit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.
Steph ουτος εστιν ο αρτος ο εκ του ουρανου καταβαινων ινα τις εξ αυτου φαγη και μη αποθανη
Trans.outos estin o artos o ek tou ouranou katabainōn ina tis ex autou phagē kai mē apothanē

Algemeen

Zie ook: Brood

Aantekeningen

Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτος
Dit
εστιν
is

-
ο
dat
αρτος
het Brood
ο
-
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
καταβαινων
nederdaalt

-
ινα
-
τις
opdat de mens
εξ
daarvan
αυτου
-
φαγη
ete

-
και
en
μη
-
αποθανη
sterve

-

Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!