Johannes 7:16

SVJezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
Steph απεκριθη αυτοις ο ιησους και ειπεν η εμη διδαχη ουκ εστιν εμη αλλα του πεμψαντος με
Trans.apekrithē autois o iēsous kai eipen ē emē didachē ouk estin emē alla tou pempsantos me

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Johannes 3:11, Johannes 8:28, Johannes 12:49, Johannes 14:10, Johannes 14:24

Aantekeningen

Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
ουν
-
αυτοις
hun
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
ειπεν
zeide

-
η
-
εμη
Mijn
διδαχη
leer
ουκ
niet
εστιν
is

-
εμη
Mijne
αλλα
maar
του
-
πεμψαντος
gezonden heeft

-
με
Desgenen, Die Mij

Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!