Johannes 7:25

SVSommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden: Is Deze niet, Dien zij zoeken te doden?
Steph ελεγον ουν τινες εκ των ιεροσολυμιτων ουχ ουτος εστιν ον ζητουσιν αποκτειναι
Trans.elegon oun tines ek tōn ierosolymitōn ouch outos estin on zētousin apokteinai

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem

Aantekeningen

Sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden: Is Deze niet, Dien zij zoeken te doden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελεγον
zeiden

-
ουν
dan
τινες
Sommigen
εκ
uit
των
-
ιεροσολυμιτων
die van Jeruzalem
ουχ
niet
ουτος
Deze
εστιν
Is

-
ον
Dien
ζητουσιν
zij zoeken

-
αποκτειναι
te doden

-

Sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden: Is Deze niet, Dien zij zoeken te doden?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!