Johannes 7:50

SVNicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot Hem gekomen was, zijnde een uit hen:
Steph λεγει νικοδημος προς αυτους ο ελθων νυκτοσ προς αυτον εις ων εξ αυτων
Trans.legei nikodēmos pros autous o elthōn nyktos̱ pros auton eis ōn ex autōn

Algemeen

Zie ook: Nicodemus
Johannes 3:2, Johannes 19:39

Aantekeningen

Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot Hem gekomen was, zijnde een uit hen:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
νικοδημος
Nicodémus
προς
tot
αυτους
hen
ο
-
ελθων
gekomen was

-
νυκτος
nachts
προς
welke des
αυτον
hen
εις
een
ων
zijnde

-
εξ
uit
αυτων
tot Hem

Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot Hem gekomen was, zijnde een uit hen:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!