Johannes 7:52

SVZij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie, dat uit Galilea geen profeet opgestaan is.
Steph απεκριθησαν και ειπον αυτω μη και συ εκ της γαλιλαιας ει ερευνησον και ιδε οτι προφητησ εκ της γαλιλαιας ουκ εγηγερται
Trans.apekrithēsan kai eipon autō mē kai sy ek tēs galilaias ei ereunēson kai ide oti prophētēs̱ ek tēs galilaias ouk egēgertai

Algemeen

Zie ook: Galilea

Aantekeningen

Zij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie, dat uit Galilea geen profeet opgestaan is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθησαν
Zij antwoordden

-
και
en
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot hem
μη
-
και
en
συ
gij
εκ
uit
της
-
γαλιλαιας
Galiléa
ει
Zijt

-
ερευνησον
Onderzoek

-
και
ook
ιδε
zie

-
οτι
dat
προφητης
profeet
εκ
uit
της
-
γαλιλαιας
Galiléa
ουκ
geen
εγηγερται
opgestaan is

-

Zij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie, dat uit Galilea geen profeet opgestaan is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!