Johannes 9:30

SVDe mens antwoordde, en zeide tot hen: Hierin is immers [wat] wonders, dat gij niet weet, van waar Hij is, en [nochtans] heeft Hij mijn ogen geopend.
Steph απεκριθη ο ανθρωπος και ειπεν αυτοις εν γαρ τουτω θαυμαστον εστιν οτι υμεις ουκ οιδατε ποθεν εστιν και ανεωξεν μου τους οφθαλμους
Trans.apekrithē o anthrōpos kai eipen autois en gar toutō thaumaston estin oti ymeis ouk oidate pothen estin kai aneōxen mou tous ophthalmous

Aantekeningen

De mens antwoordde, en zeide tot hen: Hierin is immers [wat] wonders, dat gij niet weet, van waar Hij is, en [nochtans] heeft Hij mijn ogen geopend.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
ο
-
ανθρωπος
De mens
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
εν
Hierin
γαρ
immers
τουτω
-
θαυμαστον
wonders
εστιν
is

-
οτι
dat
υμεις
gij
ουκ
niet
οιδατε
weet

-
ποθεν
van waar
εστιν
Hij is

-
και
en
ανεωξεν
geopend

-
μου
mijn
τους
-
οφθαλμους
ogen

De mens antwoordde, en zeide tot hen: Hierin is immers [wat] wonders, dat gij niet weet, van waar Hij is, en [nochtans] heeft Hij mijn ogen geopend.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!