Jozua 11:16

SVAlzo nam Jozua al dat land in, het gebergte, en al het zuiden, en al het land van Gosen, en de laagte, en het vlakke veld, en het gebergte Israels, en zijn laagte.
WLCוַיִּקַּ֨ח יְהֹושֻׁ֜עַ אֶת־כָּל־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֗את הָהָ֤ר וְאֶת־כָּל־הַנֶּ֙גֶב֙ וְאֵת֙ כָּל־אֶ֣רֶץ הַגֹּ֔שֶׁן וְאֶת־הַשְּׁפֵלָ֖ה וְאֶת־הָעֲרָבָ֑ה וְאֶת־הַ֥ר יִשְׂרָאֵ֖ל וּשְׁפֵלָתֹֽה׃
Trans.wayyiqqaḥ yəhwōšu‘a ’eṯ-kāl-hā’āreṣ hazzō’ṯ hâār wə’eṯ-kāl-hanneḡeḇ wə’ēṯ kāl-’ereṣ hagōšen wə’eṯ-haššəfēlâ wə’eṯ-hā‘ărāḇâ wə’eṯ-har yiśərā’ēl ûšəfēlāṯōh:

Algemeen

Zie ook: Gosen, Jozua
Jozua 15:51

Aantekeningen

Alzo nam Jozua al dat land in, het gebergte, en al het zuiden, en al het land van Gosen, en de laagte, en het vlakke veld, en het gebergte Israels, en zijn laagte.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּקַּ֨ח

Alzo nam

יְהוֹשֻׁ֜עַ

Jozua

אֶת־

-

כָּל־

al

הָ

-

אָ֣רֶץ

land

הַ

-

זֹּ֗את

dat

הָ

-

הָ֤ר

in, het gebergte

וְ

-

אֶת־

-

כָּל־

en al

הַ

-

נֶּ֙גֶב֙

het zuiden

וְ

-

אֵת֙

-

כָּל־

en al

אֶ֣רֶץ

het land

הַ

-

גֹּ֔שֶׁן

van Gosen

וְ

-

אֶת־

-

הַ

-

שְּׁפֵלָ֖ה

en de laagte

וְ

-

אֶת־

-

הָ

-

עֲרָבָ֑ה

en het vlakke veld

וְ

-

אֶת־

-

הַ֥ר

en het gebergte

יִשְׂרָאֵ֖ל

Israëls

וּ

-

שְׁפֵלָתֹֽה

en zijn laagte


Alzo nam Jozua al dat land in, het gebergte, en al het zuiden, en al het land van Gosen, en de laagte, en het vlakke veld, en het gebergte Israels, en zijn laagte.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!