Leviticus 15:3

SVDit nu zal zijn onreinigheid om zijn vloed zijn: zo zijn vlees zijn vloed uitzevert, of zijn vlees van zijn vloed zich verstopt, dat is zijn onreinigheid.
WLCוְזֹ֛את תִּהְיֶ֥ה טֻמְאָתֹ֖ו בְּזֹובֹ֑ו רָ֣ר בְּשָׂרֹ֞ו אֶת־זֹובֹ֗ו אֹֽו־הֶחְתִּ֤ים בְּשָׂרֹו֙ מִזֹּובֹ֔ו טֻמְאָתֹ֖ו הִֽוא׃
Trans.wəzō’ṯ tihəyeh ṭumə’āṯwō bəzwōḇwō rār bəśārwō ’eṯ-zwōḇwō ’wō-heḥətîm bəśārwō mizzwōḇwō ṭumə’āṯwō hiw’:

Algemeen

Zie ook: Geslachtsziekten

Aantekeningen

Dit nu zal zijn onreinigheid om zijn vloed zijn: zo zijn vlees zijn vloed uitzevert, of zijn vlees van zijn vloed zich verstopt, dat is zijn onreinigheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

זֹ֛את

-

תִּהְיֶ֥ה

-

טֻמְאָת֖וֹ

Dit nu zal zijn onreinigheid

בְּ

-

זוֹב֑וֹ

om zijn vloed

רָ֣ר

uitzevert

בְּשָׂר֞וֹ

zijn: zo zijn vlees

אֶת־

-

זוֹב֗וֹ

zijn vloed

אֽוֹ־

-

הֶחְתִּ֤ים

zich verstopt

בְּשָׂרוֹ֙

of zijn vlees

מִ

-

זּוֹב֔וֹ

van zijn vloed

טֻמְאָת֖וֹ

dat is zijn onreinigheid

הִֽוא

-


Dit nu zal zijn onreinigheid om zijn vloed zijn: zo zijn vlees zijn vloed uitzevert, of zijn vlees van zijn vloed zich verstopt, dat is zijn onreinigheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!