Leviticus 21:19

SVOf een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn;
WLCאֹ֣ו אִ֔ישׁ אֲשֶׁר־יִהְיֶ֥ה בֹ֖ו שֶׁ֣בֶר רָ֑גֶל אֹ֖ו שֶׁ֥בֶר יָֽד׃
Trans.’wō ’îš ’ăšer-yihəyeh ḇwō šeḇer rāḡel ’wō šeḇer yāḏ:

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Mismaakt, Verminkt, Voet (lichaamsdeel)

Aantekeningen

Of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

א֣וֹ

-

אִ֔ישׁ

Of een man

אֲשֶׁר־

-

יִהְיֶ֥ה

-

ב֖

-

וֹ

-

שֶׁ֣בֶר

in wien een breuk

רָ֑גֶל

des voets

א֖וֹ

-

שֶׁ֥בֶר

of een breuk

יָֽד

der hand


Of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!