Lukas 10:11

SVOok het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.
Steph και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν εφ υμασ η βασιλεια του θεου
Trans.kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs ymōn apomassometha ymin plēn touto ginōskete oti ēngiken eph ymas̱ ē basileia tou theou

Algemeen

Zie ook: Koninkrijk Gods, Stad, dorp
Handelingen 13:51, Handelingen 18:6

Aantekeningen

Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
Ook
τον
dat
κονιορτον
het stof
τον
-
κολληθεντα
kleeft

-
ημιν
aan ons
εκ
uit
της
-
πολεως
stad
υμων
uw
απομασσομεθα
schudden wij af

-
υμιν
op ulieden
πλην
nochtans
τουτο
dit
γινωσκετε
zo weet

-
οτι
dat
ηγγικεν
gekomen is

-
εφ
nabij
υμας
-
η
-
βασιλεια
het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods

Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!