Lukas 11:49

SVWaarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij [sommigen] doden, en [sommigen] zullen zij uitjagen;
Steph δια τουτο και η σοφια του θεου ειπεν αποστελω εις αυτους προφητας και αποστολους και εξ αυτων αποκτενουσιν και εκδιωξουσιν
Trans.dia touto kai ē sophia tou theou eipen apostelō eis autous prophētas kai apostolous kai ex autōn apoktenousin kai ekdiōxousin

Algemeen

Zie ook: Apostelen, Profeet, Wijsheid, Wijsheid (Gods)
Mattheus 10:16, Lukas 10:3, Johannes 16:2, Handelingen 7:51, Hebreeen 11:35

Aantekeningen

Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij [sommigen] doden, en [sommigen] zullen zij uitjagen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Waarom
τουτο
-
και
ook
η
-
σοφια
de wijsheid
του
-
θεου
Gods
ειπεν
zegt

-
αποστελω
zenden

-
εις
tot
αυτους
hen
προφητας
Ik zal profeten
και
en
αποστολους
apostelen
και
en
εξ
van
αυτων
die
αποκτενουσιν
zullen zij doden

-
και
en
εκδιωξουσιν
zullen zij uitjagen

-

Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij [sommigen] doden, en [sommigen] zullen zij uitjagen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!