Lukas 11:50

SVOpdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.
Steph ινα εκζητηθη το αιμα παντων των προφητων το εκχυνομενον απο καταβολης κοσμου απο της γενεας ταυτης
Trans.ina ekzētēthē to aima pantōn tōn prophētōn to ekchynomenon apo katabolēs kosmou apo tēs geneas tautēs

Algemeen

Zie ook: Profeet

Aantekeningen

Opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ινα
Opdat
εκζητηθη
afgeëist worde

-
το
dat
αιμα
het bloed
παντων
van al
των
-
προφητων
de profeten
το
-
εκχυνομενον
vergoten is

-
απο
van
καταβολης
de grondlegging
κοσμου
der wereld
απο
van
της
-
γενεας
geslacht
ταυτης
-

Opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!