Lukas 13:12

SVEn Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.
Steph ιδων δε αυτην ο ιησους προσεφωνησεν και ειπεν αυτη γυναι απολελυσαι της ασθενειας σου
Trans.idōn de autēn o iēsous prosephōnēsen kai eipen autē gynai apolelysai tēs astheneias sou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Ziekte

Aantekeningen

En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
ziende

-
δε
En
αυτην
haar
ο
-
ιησους
Jezus
προσεφωνησεν
riep haar tot Zich

-
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτη
tot haar
γυναι
Vrouw
απολελυσαι
gij zijt verlost

-
της
-
ασθενειας
krankheid
σου
van uw

En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!