Lukas 14:1

SVEn het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeen, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen.
Steph και εγενετο εν τω ελθειν αυτον εις οικον τινος των αρχοντων των φαρισαιων σαββατω φαγειν αρτον και αυτοι ησαν παρατηρουμενοι αυτον
Trans.kai egeneto en tō elthein auton eis oikon tinos tōn archontōn tōn pharisaiōn sabbatō phagein arton kai autoi ēsan paratēroumenoi auton

Algemeen

Zie ook: Eten, Gerechten, Farizeeen, Sabbat

Overzicht


Aantekeningen

En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
als
τω
-
ελθειν
gekomen was

-
αυτον
Hij
εις
in
οικον
het huis
τινος
van een
των
-
αρχοντων
der oversten
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
σαββατω
op den sabbat
φαγειν
te eten

-
αρτον
om brood
και
dat
αυτοι
zij Hem
ησαν
waarnamen

-
παρατηρουμενοι
-

-
αυτον
-

En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!