Lukas 15:20

SVEn opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver [van hem] was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en [toe]lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.
Steph και αναστας ηλθεν προς τον πατερα εαυτου ετι δε αυτου μακραν απεχοντος ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον
Trans.kai anastas ēlthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton

Algemeen

Zie ook: Kussen
Handelingen 2:39, Efeziers 2:12, Efeziers 2:17

Aantekeningen

En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver [van hem] was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en [toe]lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναστας
opstaande

-
ηλθεν
ging hij

-
προς
naar
τον
-
πατερα
vader
αυτου
hem
ετι
nog
δε
En
αυτου
zijn
μακραν
ver
απεχοντος
was

-
ειδεν
zag

-
αυτον
als hij
ο
-
πατηρ
vader
αυτου
zijn
και
en
εσπλαγχνισθη
werd met innerlijke ontferming bewogen

-
και
en
δραμων
lopende

-
επεπεσεν
viel

-
επι
hem om
τον
-
τραχηλον
hals
αυτου
hem
και
en
κατεφιλησεν
kuste

-
αυτον
-

En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver [van hem] was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en [toe]lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!