Lukas 15:30

SVMaar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.
Steph οτε δε ο υιος σου ουτος ο καταφαγων σου τον βιον μετα πορνων ηλθεν εθυσας αυτω τον μοσχον τον σιτευτον
Trans.ote de o yios sou outos o kataphagōn sou ton bion meta pornōn ēlthen ethysas autō ton moschon ton siteuton

Algemeen

Zie ook: Hoer, Prostituee

Aantekeningen

Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτε
als
δε
Maar
ο
die
υιος
zoon
σου
uw
ουτος
deze
ο
-
καταφαγων
doorgebracht heeft

-
σου
uw
τον
-
βιον
goed
μετα
met
πορνων
hoeren
ηλθεν
gekomen is

-
εθυσας
geslacht

-
αυτω
zo hebt gij hem
τον
-
μοσχον
kalf
τον
-
σιτευτον
het gemeste

Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!