Lukas 17:16

SVEn hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan;
Steph και επεσεν επι προσωπον παρα τους ποδας αυτου ευχαριστων αυτω και αυτος ην σαμαρειτησ
Trans.kai epesen epi prosōpon para tous podas autou eucharistōn autō kai autos ēn samareitēs̱

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Danken, Samaritanen

Aantekeningen

En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επεσεν
hij viel

-
επι
op
προσωπον
het aangezicht
παρα
voor
τους
-
ποδας
voeten
αυτου
Zijn
ευχαριστων
dankende

-
αυτω
Hem
και
en
αυτος
-
ην
dezelve was

-
σαμαρειτης
een Samaritaan

En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!