Lukas 18:39

SVEn die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: Zone Davids, ontferm U mijner!
Steph και οι προαγοντες επετιμων αυτω ινα σιωπηση αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαβιδ ελεησον με
Trans.kai oi proagontes epetimōn autō ina siōpēsē autos de pollō mallon ekrazen yie dabid eleēson me

Algemeen

Zie ook: David (koning)

Aantekeningen

En die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: Zone Davids, ontferm U mijner!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
-
προαγοντες
die voorbijgingen

-
επετιμων
bestraften

-
αυτω
hem
ινα
opdat
σιωπηση
hij zwijgen zou

-
αυτος
hij
δε
maar
πολλω
zoveel
μαλλον
te meer
εκραζεν
riep

-
υιε
Zone
δαυιδ
Davids
ελεησον
ontferm

-
με
mijner

En die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: Zone Davids, ontferm U mijner!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!