Lukas 19:22

SVMaar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb.
Steph λεγει δε αυτω εκ του στοματος σου κρινω σε πονηρε δουλε ηδεις οτι εγω ανθρωπος αυστηρος ειμι αιρων ο ουκ εθηκα και θεριζων ο ουκ εσπειρα
Trans.legei de autō ek tou stomatos sou krinō se ponēre doule ēdeis oti egō anthrōpos austēros eimi airōn o ouk ethēka kai therizōn o ouk espeira

Algemeen

Zie ook: 2 Samuel 1:16, Mattheus 12:37

Aantekeningen

Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
hij zeide

-
δε
Maar
αυτω
tot hem
εκ
Uit
του
-
στοματος
mond
σου
uw
κρινω
oordelen

-
σε
zal ik
πονηρε
gij boze
δουλε
dienstknecht
ηδεις
Gij wist

-
οτι
dat
εγω
ik
ανθρωπος
mens
αυστηρος
een straf
ειμι
ben

-
αιρων
nemende weg

-
ο
wat
ουκ
ik niet
εθηκα
gelegd heb

-
και
en
θεριζων
maaiende

-
ο
wat
ουκ
ik niet
εσπειρα
gezaaid heb

-

Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!