Lukas 1:25

SVAlzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij [mij] aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Steph οτι ουτως μοι πεποιηκεν ο κυριος εν ημεραις αις επειδεν αφελειν το ονειδος μου εν ανθρωποις
Trans.oti outōs moi pepoiēken o kyrios en ēmerais ais epeiden aphelein to oneidos mou en anthrōpois

Algemeen

Zie ook: Genesis 30:23, Jesaja 4:1

Aantekeningen

Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij [mij] aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
-
ουτως
Alzo
μοι
heeft mij
πεποιηκεν
gedaan

-
ο
-
κυριος
de Heere
εν
onder
ημεραις
de dagen
αις
in welke
επειδεν
Hij aangezien heeft

-
αφελειν
weg te nemen

-
το
-
ονειδος
versmaadheid
μου
om mijn
εν
in
ανθρωποις
de mensen

Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij [mij] aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!