Lukas 20:12

SVEn wederom zond hij nog een derden; maar zij verwondden ook dezen, en wierpen [hem] uit.
Steph και προσεθετο πεμψαι τριτον οι δε και τουτον τραυματισαντες εξεβαλον
Trans.kai prosetheto pempsai triton oi de kai touton traumatisantes exebalon

Aantekeningen

En wederom zond hij nog een derden; maar zij verwondden ook dezen, en wierpen [hem] uit.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσεθετο
wederom

-
πεμψαι
zond hij

-
τριτον
nog een derden
οι
-
δε
maar
και
ook
τουτον
dezen
τραυματισαντες
zij verwondden

-
εξεβαλον
en wierpen uit

-

En wederom zond hij nog een derden; maar zij verwondden ook dezen, en wierpen [hem] uit.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!