Lukas 20:41

SVEn Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is?
Steph ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαβιδ ειναι
Trans.eipen de pros autous pōs legousin ton christon yion dabid einai

Algemeen

Zie ook: David (koning), Jezus Christus
Mattheus 22:42, Markus 12:35

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
προς
tot
αυτους
hen
πως
Hoe
λεγουσιν
zeggen zij

-
τον
-
χριστον
dat de Christus
υιον
Zoon
δαυιδ
Davids
ειναι
is

-

En Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!