Lukas 21:38

SVEn al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.
Steph και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου
Trans.kai pas o laos ōrthrizen pros auton en tō ierō akouein autou

Algemeen

Zie ook: Morgen, Ochtend

Aantekeningen

En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πας
al
ο
-
λαος
het volk
ωρθριζεν
kwam des morgens vroeg

-
προς
tot
αυτον
Hem
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
ακουειν
te horen

-
αυτου
om Hem

En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!