Lukas 22:45

SVEn als Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij tot Zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid.
Steph και αναστας απο της προσευχης ελθων προς τους μαθητας ευρεν αυτουσ κοιμωμενους απο της λυπης
Trans.kai anastas apo tēs proseuchēs elthōn pros tous mathētas euren autous̱ koimōmenous apo tēs lypēs

Algemeen

Zie ook: Slapen

Aantekeningen

En als Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij tot Zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναστας
opgestaan was

-
απο
als Hij van
της
-
προσευχης
het gebed
ελθων
kwam Hij

-
προς
tot
τους
-
μαθητας
discipelen
ευρεν
en vond

-
αυτους
Zijn
κοιμωμενους
slapende

-
απο
van
της
-
λυπης
droefheid

En als Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij tot Zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!