Lukas 23:1

SVEn de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus.
Steph και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγεν αυτον επι τον πιλατον
Trans.kai anastan apan to plēthos autōn ēgagen auton epi ton pilaton

Algemeen

Zie ook: Pontius Pilatus
Mattheus 27:2, Markus 15:1, Johannes 18:28

Overzicht


Aantekeningen

En de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ανασταν
stond op

-
απαν
de gehele
το
-
πληθος
menigte
αυτων
van hen
ηγαγον
en leidde

-
αυτον
Hem
επι
tot
τον
-
πιλατον
Pilatus

En de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!