Lukas 23:17

SVEn hij moest hun op het feest een loslaten.
Steph αναγκην δε ειχεν απολυειν αυτοισ κατα εορτην ενα
Trans.anankēn de eichen apolyein autois̱ kata eortēn ena

Algemeen

Zie ook: Mattheus 27:15, Markus 15:6, Johannes 18:39

Aantekeningen

En hij moest hun op het feest een loslaten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αναγκην
hij moest
δε
En
ειχεν
-

-
απολυειν
loslaten

-
αυτοις
hun
κατα
op
εορτην
het feest
ενα
een

En hij moest hun op het feest een loslaten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!