Lukas 23:30

SVAlsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.
Steph τοτε αρξονται λεγειν τοις ορεσιν πεσετε εφ ημας και τοις βουνοις καλυψατε ημας
Trans.tote arxontai legein tois oresin pesete eph ēmas kai tois bounois kalypsate ēmas

Algemeen

Zie ook: Jesaja 2:19, Hosea 10:8, Openbaring 6:16, Openbaring 9:6

Aantekeningen

Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Alsdan
αρξονται
zullen zij beginnen

-
λεγειν
te zeggen

-
τοις
-
ορεσιν
tot de bergen
πεσετε
Valt

-
εφ
op
ημας
ons
και
en
τοις
-
βουνοις
tot de heuvelen
καλυψατε
Bedekt

-
ημας
ons

Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!