Lukas 23:32

SVEn er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.
Steph ηγοντο δε και ετεροι δυο κακουργοι συν αυτω αναιρεθηναι
Trans.ēgonto de kai eteroi dyo kakourgoi syn autō anairethēnai

Algemeen

Zie ook: Johannes 19:18

Aantekeningen

En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηγοντο
geleid

-
δε
En
και
er werden ook
ετεροι
anderen
δυο
twee
κακουργοι
zijnde kwaaddoeners
συν
om met
αυτω
Hem
αναιρεθηναι
gedood te worden

-

En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!