Lukas 24:29

SVEn zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven.
Steph και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν εστιν και κεκλικεν η ημερα και εισηλθεν του μειναι συν αυτοις
Trans.kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ē ēmera kai eisēlthen tou meinai syn autois

Algemeen

Zie ook: Avond
Genesis 19:3, Handelingen 16:15, Hebreeen 13:2

Aantekeningen

En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παρεβιασαντο
zij dwongen

-
αυτον
Hem
λεγοντες
zeggende

-
μεινον
Blijf

-
μεθ
met
ημων
ons
οτι
want
προς
bij
εσπεραν
den avond
εστιν
het is

-
και
en
κεκλικεν
is gedaald

-
η
-
ημερα
de dag
και
En
εισηλθεν
Hij ging in

-
του
-
μειναι
te blijven

-
συν
om met
αυτοις
hen

En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!