Lukas 24:35

SVEn zij vertelden, hetgeen op den weg [geschied was], en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Steph και αυτοι εξηγουντο τα εν τη οδω και ως εγνωσθη αυτοις εν τη κλασει του αρτου
Trans.kai autoi exēgounto ta en tē odō kai ōs egnōsthē autois en tē klasei tou artou

Algemeen

Zie ook: Brood, Pad, Straat, Weg

Aantekeningen

En zij vertelden, hetgeen op den weg [geschied was], en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτοι
Hij hun
εξηγουντο
zij vertelden

-
τα
-
εν
hetgeen op
τη
-
οδω
den weg
και
en
ως
hoe
εγνωσθη
bekend was geworden

-
αυτοις
-
εν
in
τη
-
κλασει
het breken
του
-
αρτου
des broods

En zij vertelden, hetgeen op den weg [geschied was], en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!