Lukas 24:38

SVEn Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen [zulke] overleggingen in uw harten?
Steph και ειπεν αυτοις τι τεταραγμενοι εστε και διατι διαλογισμοι αναβαινουσιν εν ταισ καρδιαισ υμων
Trans.kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai diati dialogismoi anabainousin en tais̱ kardiais̱ ymōn

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel)

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen [zulke] overleggingen in uw harten?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
τι
Wat
τεταραγμενοι
ontroerd

-
εστε
zijt gij

-
και
en
δια
-
τι
-
διαλογισμοι
overleggingen
αναβαινουσιν
klimmen

-
εν
in
ταις
-
καρδιαις
harten
υμων
uw

En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen [zulke] overleggingen in uw harten?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!